Assessoria

Des de fa mes de 30 anys,  ASPIX ofereix als seus clients tots els serveis tant informàtics com ofimàtics que tan el petit empresari, com petites i mitjanes empreses demanen.

Aquests darrers anys, la demanda de les adaptacions a una productivitat i un estalvi de temps, tant en recursos humans, com econòmics, ens impulsen a oferir una sèrie de productes per poder cobrir les necessitats de les empreses que busquen una millor rendibilitat en el sistema.

 

QUE OFERIM?

Oferim els nostres coneixements en el món informàtic i ofimàtic. Per tal de que qualsevol empresa, sense necessitat de disposar d’un departament informàtic, pugui desenvolupar les seves tasques diàries amb la major agilitat i utilitzant els menors recursos.

 

PERQUÈ UN ASSESSOR?

En els temps que corren, tots intentem retallar i estalviar el màxim possible per tal de donar un servei més competitiu. Moltes vegades, els processos es poden agilitzar o millorar per tal de poder estalviar tant en temps com en recursos de sistema.

Les petites inversions en tecnologia a vegades ens poden ajudar a reduir considerablement la nostra despesa.  Ja sigui en tecnologies més eficients energèticament o amb tecnologies que ens automatitzin els processos més habituals.

 

PERQUÈ NOSALTRES?

La nostra empresa, viu el dia a dia amb les petites i mitjanes empreses.  La nostra via principal de negoci es el subministrament de material informàtic, ofimàtic i el servei post venta. El que ens permet conèixer els productes que implementem.

Els nostres tècnics coneixen de primera mà les necessitats i les mancances dels nostres clients ja que duen a terme les implementacions si son necessàries. Establint un vincle mes proper amb el client.

 

QUE ANALITZEM?

El nostre estudi es basa principalment en tots els processos diaris d’una empresa i en l’infraestructua que disposa.
La forma de treballar, la forma d’emmagatzemar les dades, el tractament d’aquestes per tal de poder complir la RGPD i LOPD, entre moltes altres.També s’analitza l’infraestructura i els recursos, com també les despeses que aquesta genera.